Ar-Ge ve Laboratuvar

Sareks Ambalaj A.S kalite faaliyetleri konularında sürekli iyileştirmeyi benimser, amaç ve hedeflerini belirlerken aşağıdaki ilkelere göre hareket eder.

Bu politika doğrultusunda;

  • Kalite yönetim sistemimizi belgelendireceğini, sürekliliğini ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacağını,
  • Müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşımla tüm çalışanlarda ‘kaliteli ürün’ bilincini yerleştireceğini ,
  • Tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri memnuniyet oranını arttıracağını, sürekliğini sağlayacağını ve müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneteceğini,
  • Tüm çalışanlarımızın daha etkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler olabilmeleri için eğitime ve ekip çalışmasına önem vereceğini, eğitimlerin sürekliliğini sağlayacağını,
  • Firmamızla aynı kalite bilincinde olan yan sanayicilerle iş birliği yapacağını,
  • Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip edeceğini ve uygulayacağını,
  • İlgili Ulusal ve Uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun çalışacağını taahhüt eder.